17 Mayıs 2013 Cuma

Organik tarimin faydalari

Organik tarimin faydalari

Sanayi devrimiyle Makineleşme ve suni gübre kullanımının yaygınlaşması ile beraber ziraat uygulamaları zamanla toprağın besleme kuvvetini ve bitkilerin zararlılara karşı dayanıklılığını eksilttiğinden ortaya çıkan hastalıkların korunması için tarımsal ilaçların kullanımı mecbur oldu.

Mecbur olmakla kalmayan zaman içerisinde zorunlu hale gelen birde aşırı ve yanlış kullanım sonucu tarımsal ürünlerde kalıntıya neden olan zirai ilaçlar ciddi bir problem olarak güncelliğini günümüze kadar taşımıştır.

Çeşitli gıdalar ve içme suları kanalıyla vücuda giren zirai ilaçlar insanlar ve diğer canlılar üzerindeki etkileri farklı şekillerde gerçekleştirirken çocuklar beden ağırlıkları açısından bakıldığında yetişkinlere göre çok daha fazla etkilenirler. Bu sebeple özellikle en fazla risk altında olan bebeklerin ve çocukların organik tarimin faydalari ile bire bir ilişkilendirilmesi,  ileriki yaşlarda ortaya çıkması olası birçok sağlık problemini önlemek için bir adım olacaktır.   

Bunun bir parasal kapsamı, yani ülkemiz şartlarında üretim maliyetlerinin yüksek olması ve birde manevi boyutu olan organik gıda bahsinin bir yaşam felsefesi olarak insanımızın düşünce biçimine dönüşmesi açığının giderilmesini unutmamak lazım. Organik tarimin faydalari olan mevzulardan biri de, üreticilerin sentetik kimyasallara ilişkin bağımlılığını az indirgeyip su miktar ve kalitesini koruyup çevre ve insan sağlığına zararlı tesirleri ortadan kaldırarak doğal yollarla uzun döneme yaymaktır.

Çevresel faydalarının yanında sosyal bir faydasını da hatırlatmak gerekir ki sanayileşmenin hızla ilerlemesi sonucunda şehirlere göçün yoğun yaşanması sebebiyle boşalan ‘’kırsal alan kalkınmasına’’ da etkili olacağı mutlak bir sonuçtur.

Organik tarım yetiştiriciliğinin hangi ilkelere göre yapılması gerektiği konusunda bilgi sahibi olmamız bu ilkelerin hangi tekniklerle sağlanabileceği hakkında da bilgi sahibi olmamızı sağlayacağı gibi sertifikasyon, etiketleme ve kontrol kademelerinin de önemine anlamamızı sağlayacak.

Organik tarimin faydalari ve ilkelerini şöyle sıralayacak olsak:
Büyümeyi düzenleyici maddeler, organik gübre yerine kimyasal gübre, Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar, bitki ve hayvan yetiştirmede kullanılan hormonlar kesinlikle kullanılmamalı, güneş enerjisi ve rüzgâr enerjisi gibi doğal enerji kaynakları da olabildiğince tercih edilmelidir.

Toprak verimliliği arttırılıp, içerisindeki mikroorganizmalara zarar verilmemeli aynı zamanda toprağın humus miktarı çoğaltılırken toprak ta gerektiği kadar usulüne uygun olarak işlenip ve ekim nöbeti uygulanmalıdır.
Farkındalık oluşturduğumuzu umut ederek organik tarimin faydalari doğrultusunda organik gıdalara bakış açınızı yeniden değerlendirmeniz ve bütçenizle orantılı olarak hayata geçirmeniz tavsiye edilir. 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder