15 Mayıs 2013 Çarşamba

Zeytin İmalatı

zeytin imalatı

Türkiye, dünya zeytinyağı ve sofralık zeytin imalatı ve dış ticaretinde pay alan mühim ülkelerden birisi olup son senelerde, bu mahsullerin sağlık yönünden ehemmiyetinin daha iyi anlaşılması ve dünyada oluşan eğilimin de etkisiyle, zeytincilik sektöründe üretim ve kaliteyi yükseltmeye yönelik oldukça olumlu destekler verilmeye başlanmıştır.Bu desteklerin nihayetinde dikim alanlarında hızlı yükseliş olup başlıca üretici bölgeler arasında olan Akdeniz Bölgesi ve diğer üretici bölgeler olan Ege ve Marmara Bölgesi ile kıyaslandığında daha yüksek nispetlere tekabül etmiştir.

Hem Türkiye sathında hem Doğu Akdeniz Bölgesinde zeytin alanlarındaki yükselmeyle beraber üreticilerin randıman artırıcı pratiklere yönelmesiyle gelecekte zeytin imalatı yönünden önem arz eden artışların olacağı orantısı yapılmaktadır.Zeytinyağı niteliklerinden bahis edildiğinde teknik, ekonomik ve çevresel koşulların belirleyici neden olduğu bilinmekle beraber natürel zeytinyağı kalitesine tesir eden etmenlerin etkinlik aşamalarına bakıldığında zeytinin olgunluk derecesinin %50 etki etmekte olduğu belirtilmektedir.

Zeytinyağının insan sağlığı üzerindeki tıbbi kıymeti,  tüketiciler tarafından tam olarak bilinmemekte, zeytinyağının ve sofralık zeytinin kalite grupları hakkında bilgileri yok denecek kadar az olduğundan fiyat-kalite ilişkisini kuramayıp, diğer bitkisel yağlar ile mukayese yapamamaktadırlar.

Zeytin entansif yetiştiriciliğe uygun olduğu gibi, diğer ürünlerin yetiştirilemediği besin maddelerince fakir ve sulama imkânı bulunmayan kıraç topraklarda da yetiştirilebilir özelliklere sahip olmakla beraber kışın dayanabileceği sıcaklık –7oC derecenin altında risktir. Zeytin imalatı veya zeytin üreticiliği yıl boyu yağışın en az 400 mm,  kalkerli-kumlu, yoğun nemli ve besin maddelerince verimli topraklar olması konumunda sevdiği toprağı ve uygun koşulları sağlamış olur.

Zeytin yetiştiriciliğinde değişik şartlarda değişik dikim şekilleri uygulanabileceği gibi ekseriyetle, düzgün ve köşeleri dik açılı yerlerde kare, ara ziraatı yapılan yerlerde dikdörtgen, geniş sahalarda birim alanda daha fazla ağaç dikmek için üçgen dikim şekilleri tercih edilir.
Kaliteli zeytin yetiştirilebilmesi için sağlıklı şartların sağlanarak, insan sağlığı üzerindeki değeri göz önüne alınıp zeytin imalatı ve üretiminin önemini ve kıymetini unutmadan bolca organik zeytin tüketmeliyiz. Zeytin imalatı bu açıdan hem ehemmiyet hem de gereklilik arz etmekte olup tüketicilerin de bu konuda seçici ve dikkatli olmalarını gerektirir.


                                          Organik Zeytin ve Zeytinyağı İçin

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder