21 Mayıs 2013 Salı

En İyi Zeytinyagi

en iyi zeytinyagi


En iyi zeytinyagi, birinci sınıf zeytinlerin kimyasal katkı maddesi ve gübre kullanılmadan elde edilmesiyle sağlanan farklı asit seviyelerinde, taş değirmen ve soğuk baskı tekniğiyle çoğaltılan organik zeytinyağlarıdır. Kimyasal zararlı mücadelesi yapılmamış ağaçların doğal meyvelerinin yağıyla kuru tarım yöntemi ile yapılan zeytin ağaçları sulanmadıkları, konvansiyonel zeytincilikte yapıldığı gibi azotlu su ile dolgunlaştırılmadığı için kuru madde oranları yüksektir.
Doğal tadında yağın elde edilmesi prosesi esnasında herhangi bir arıtım işlemi ya da yağın asiditesini düşürmek için başka ısıl işlem görmeden üretilen bu yağlar saf zeytinyağıdır ve asetik oranı 1'in altındadır.

En iyi zeytinyagi özellikleri arasında rafinasyon işlemlerinden geçmediğinden Omega3 oranı çok daha yüksek olmasını ve ayrıca da azot, fosfat veya kanserojen etki yaratacak her hangi başka bir kimyasal madde olmamasını sayabiliriz.

Zeytin hamuru Çelik Pres ile sıkılarak, çelik tanklarda dinlendirilmesi sadece çelikten yüzeyler ile teması ile yağın asitliğini koruması sayesinde zeytinin kendine has nefaset, koku ve lezzetini kaybetmeden rayihalı zeytinyağına dönüşmesini sağlar.

En iyi zeytinyagi kategorisi için üretimin hiçbir aşamasında koruyucu ve katkı maddesi kullanılmamalı, ısısal işlem görmemeli ve yüksek antioksidan özelliğini kaybetmemeli bunun sonucunda da omega 9 ve omega 6 yağ asidi barındırmalıdır.

Zeytinyağ Nasıl Yapılır


zeytinyağ nasıl yapılır

Birçok faydası olan saymakla bitiremediğimiz besin deposu kalp dostu zeytinyağ nasıl yapılır.

Üretime işlemeye gelen zeytinler cinslerine göre ayrıldıktan sonra zeytinler öncelikle huni ile madeni çukura aktarılır ardından otomatik makinelerde işleyen bu sistemde taşıyıcı bantla yaprak emici aspiratörden geçirilir. İçerisine karışmış yapraklardan arındırılarak sirkülâsyonlu havuza alınır, yıkanır ve taşlarından temizlenerek elek üzerine gelen zeytinler kürekle yayılır ve buradan ilgili kırıcı bölüme transfer edilir.

       Zeytinin hamur durumuna gelmesi sonrasında bu işlemde mahsul sürekli karıştırılır ve mümkün    kıvama getirilmesi oluştuktan sonra ayrıştırmaya zemin hazırlanmış olur.Kara su ve zeytinyağının     yan yana bulunma zamanının uzaması salık verilmediği gibi en çok otuz altı saatle sınırlı tutularak zeytinin kalitesine etkide bulunmamasına katkıda bulunulur.

Havuzlarda toplanan zeytinyağı ve kara su sıvısının içinde bulunan su ve yağın özgül ağırlıklarının birbirlerinden farklı olması nedeniyle ayrışmaları takriben 1 saatte tamamlanır fakat bu süre dış çevre hava sıcaklığına göre değişir.

Zeytinyağ nasıl yapılır, hangi aşamalardan geçerek kullanıma hazır olur ve sofralarımızda kullanılabilir duruma gelir araştırmasına girdiğimizde geçmişten günümüze nasıl bir devrim geçirdiğini de görebilmek mümkün aslında.

Büyük ustalık gerektiren eylem,  ayrıştırma safhasının en mühim kısmı kara suyun üzerinde ince bir tabaka oluşturan zeytinyağının toplanmasıdır. Bu işlemi yağ ustası  yassı bir taşla itina ile sıvının yüzeyinden hiç kara su girmeyecek biçimde işlemi yaparlarken basit fakat hantal makinelerin yerini, karmaşık, daha teknik daha donanımlı, bir kısmı bilgisayarla kontrol edilebilen az yer kaplayan makineler almıştır.

Ülkemize maliyetinin yüksek olmasından dolayı Avrupa ülkelerine oranla gecikmeli olarak gelen modern kontinü sistemde çalışan makinelerde üretim hattının kesintisiz olmasıyla geleneksel yağhanelerde doğal olarak sağlanması zor olan sıhhî ortam olumlu ölçüde iyileştirilmiştir.

Zeytinyağ nasıl yapılır sorgulamasından ziyade doğal yollardan üretilen organik zeytinyağını mümkün olduğunca tüketmenin sağlığımız için ne kadar önemli olduğunu araştırıp hayatımıza bir an önce geçirmekteki faydayı sorgulamak daha önemli değil mi?20 Mayıs 2013 Pazartesi

Zeytin Yaprağı Faydaları


zeytin yaprağı faydaları

Antik dönem Yunan ve Roma uygarlıklarının yemek kültüründe önemli bir yeri olan zeytinin,  meyve olarak tüketimi içerdiği glikozit nedeniyle tuzlama yapmayı gerektirdiği için salamura yapılan zeytin antik mutfağın vazgeçilmezleri arasındaydı.

Günümüzde zeytinyağı ve Zeytin yaprağı faydaları modern tıp tarafından da çeşitli hastalıkların iyileştirilmelerinde önerilirken 2 kaşık zeytinyağı kullananların koroner kalp hastalığı riskini azalttığı, yüksek tansiyon, trigliserit ve kolesterol düşürdüğü bilinmektedir. Son yapılan araştırmalar prostat,  kalınbağırsak, meme kanserlerinde zeytinyağının koruyucu etkisinin olduğu görüldüğü kan dolaşımı rahatsızlıkları zeytinyağıyla beslenenlerde az bulunduğu aynı zamanda kanser engelleyici olarak kabul gördüğüdür.


Zeytin yaprağı faydaları arasında, mikrop öldürücü, ateş düşürücü, yatıştırıcı,  iştah açıcı, idrar söktürücü özelliklere ve şeker hastalığına önerilme özelliklerine sahip çok değerli bir bitki kaynağı olduğu sayılabilir.

Soluduğumuz havadaki oksijen, vücut içinde toksik etki gösteren bazı maddelerin oluşmasına neden olduğundan zeytin yaprağı faydaları burada devreye girerek vücudumuzda kimyasal reaksiyonlar sonucu oluşan zararlı maddelerin (serbest radikallerin)  nötralize edilmesini sağlar. 

Zeytin ağacının uzun yıllar yaşamasında en önemli etken madde olarak kabul edilen  ve zeytin yaprağında bulunan “oleuropein” maddesinden elde edilen ekstre, önemli bir  gıda takviyesi olduğuyla ilgili birçok bilgiye ulaşabilirsiniz. Ayrıca Tariş Zeytin’in ürettiği  zeytin yaprağı çayı doğal yolla bağışıklık sistemini kuvvetlendirmek, hormonal dengeyi korumak ve  yaşlanmayı geciktirmeye yardımcıdır. 

Bakterilerin  virüslerin  ilaçlara  dirençli hale gelmeleri antibiyotiklerin aşırı  alımı ya da yanlış uygulanmasının neticesi olduğundan antibiyotiklere  karşı  mukavemet kazanmış mikroorganizmalar üzerinde etkili ve çok değerli bir bileşendir. Zeytin yaprağı faydaları saymakla bitmeyeceği gibi mutlaka azami ciddiyetle tüketmeye çalışılmalıdır.

17 Mayıs 2013 Cuma

Organik tarimin faydalari

Organik tarimin faydalari

Sanayi devrimiyle Makineleşme ve suni gübre kullanımının yaygınlaşması ile beraber ziraat uygulamaları zamanla toprağın besleme kuvvetini ve bitkilerin zararlılara karşı dayanıklılığını eksilttiğinden ortaya çıkan hastalıkların korunması için tarımsal ilaçların kullanımı mecbur oldu.

Mecbur olmakla kalmayan zaman içerisinde zorunlu hale gelen birde aşırı ve yanlış kullanım sonucu tarımsal ürünlerde kalıntıya neden olan zirai ilaçlar ciddi bir problem olarak güncelliğini günümüze kadar taşımıştır.

Çeşitli gıdalar ve içme suları kanalıyla vücuda giren zirai ilaçlar insanlar ve diğer canlılar üzerindeki etkileri farklı şekillerde gerçekleştirirken çocuklar beden ağırlıkları açısından bakıldığında yetişkinlere göre çok daha fazla etkilenirler. Bu sebeple özellikle en fazla risk altında olan bebeklerin ve çocukların organik tarimin faydalari ile bire bir ilişkilendirilmesi,  ileriki yaşlarda ortaya çıkması olası birçok sağlık problemini önlemek için bir adım olacaktır.   

Bunun bir parasal kapsamı, yani ülkemiz şartlarında üretim maliyetlerinin yüksek olması ve birde manevi boyutu olan organik gıda bahsinin bir yaşam felsefesi olarak insanımızın düşünce biçimine dönüşmesi açığının giderilmesini unutmamak lazım. Organik tarimin faydalari olan mevzulardan biri de, üreticilerin sentetik kimyasallara ilişkin bağımlılığını az indirgeyip su miktar ve kalitesini koruyup çevre ve insan sağlığına zararlı tesirleri ortadan kaldırarak doğal yollarla uzun döneme yaymaktır.

Çevresel faydalarının yanında sosyal bir faydasını da hatırlatmak gerekir ki sanayileşmenin hızla ilerlemesi sonucunda şehirlere göçün yoğun yaşanması sebebiyle boşalan ‘’kırsal alan kalkınmasına’’ da etkili olacağı mutlak bir sonuçtur.

Organik tarım yetiştiriciliğinin hangi ilkelere göre yapılması gerektiği konusunda bilgi sahibi olmamız bu ilkelerin hangi tekniklerle sağlanabileceği hakkında da bilgi sahibi olmamızı sağlayacağı gibi sertifikasyon, etiketleme ve kontrol kademelerinin de önemine anlamamızı sağlayacak.

Organik tarimin faydalari ve ilkelerini şöyle sıralayacak olsak:
Büyümeyi düzenleyici maddeler, organik gübre yerine kimyasal gübre, Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar, bitki ve hayvan yetiştirmede kullanılan hormonlar kesinlikle kullanılmamalı, güneş enerjisi ve rüzgâr enerjisi gibi doğal enerji kaynakları da olabildiğince tercih edilmelidir.

Toprak verimliliği arttırılıp, içerisindeki mikroorganizmalara zarar verilmemeli aynı zamanda toprağın humus miktarı çoğaltılırken toprak ta gerektiği kadar usulüne uygun olarak işlenip ve ekim nöbeti uygulanmalıdır.
Farkındalık oluşturduğumuzu umut ederek organik tarimin faydalari doğrultusunda organik gıdalara bakış açınızı yeniden değerlendirmeniz ve bütçenizle orantılı olarak hayata geçirmeniz tavsiye edilir. 

15 Mayıs 2013 Çarşamba

Zeytin İmalatı

zeytin imalatı

Türkiye, dünya zeytinyağı ve sofralık zeytin imalatı ve dış ticaretinde pay alan mühim ülkelerden birisi olup son senelerde, bu mahsullerin sağlık yönünden ehemmiyetinin daha iyi anlaşılması ve dünyada oluşan eğilimin de etkisiyle, zeytincilik sektöründe üretim ve kaliteyi yükseltmeye yönelik oldukça olumlu destekler verilmeye başlanmıştır.Bu desteklerin nihayetinde dikim alanlarında hızlı yükseliş olup başlıca üretici bölgeler arasında olan Akdeniz Bölgesi ve diğer üretici bölgeler olan Ege ve Marmara Bölgesi ile kıyaslandığında daha yüksek nispetlere tekabül etmiştir.

Hem Türkiye sathında hem Doğu Akdeniz Bölgesinde zeytin alanlarındaki yükselmeyle beraber üreticilerin randıman artırıcı pratiklere yönelmesiyle gelecekte zeytin imalatı yönünden önem arz eden artışların olacağı orantısı yapılmaktadır.Zeytinyağı niteliklerinden bahis edildiğinde teknik, ekonomik ve çevresel koşulların belirleyici neden olduğu bilinmekle beraber natürel zeytinyağı kalitesine tesir eden etmenlerin etkinlik aşamalarına bakıldığında zeytinin olgunluk derecesinin %50 etki etmekte olduğu belirtilmektedir.

Zeytinyağının insan sağlığı üzerindeki tıbbi kıymeti,  tüketiciler tarafından tam olarak bilinmemekte, zeytinyağının ve sofralık zeytinin kalite grupları hakkında bilgileri yok denecek kadar az olduğundan fiyat-kalite ilişkisini kuramayıp, diğer bitkisel yağlar ile mukayese yapamamaktadırlar.

Zeytin entansif yetiştiriciliğe uygun olduğu gibi, diğer ürünlerin yetiştirilemediği besin maddelerince fakir ve sulama imkânı bulunmayan kıraç topraklarda da yetiştirilebilir özelliklere sahip olmakla beraber kışın dayanabileceği sıcaklık –7oC derecenin altında risktir. Zeytin imalatı veya zeytin üreticiliği yıl boyu yağışın en az 400 mm,  kalkerli-kumlu, yoğun nemli ve besin maddelerince verimli topraklar olması konumunda sevdiği toprağı ve uygun koşulları sağlamış olur.

Zeytin yetiştiriciliğinde değişik şartlarda değişik dikim şekilleri uygulanabileceği gibi ekseriyetle, düzgün ve köşeleri dik açılı yerlerde kare, ara ziraatı yapılan yerlerde dikdörtgen, geniş sahalarda birim alanda daha fazla ağaç dikmek için üçgen dikim şekilleri tercih edilir.
Kaliteli zeytin yetiştirilebilmesi için sağlıklı şartların sağlanarak, insan sağlığı üzerindeki değeri göz önüne alınıp zeytin imalatı ve üretiminin önemini ve kıymetini unutmadan bolca organik zeytin tüketmeliyiz. Zeytin imalatı bu açıdan hem ehemmiyet hem de gereklilik arz etmekte olup tüketicilerin de bu konuda seçici ve dikkatli olmalarını gerektirir.


                                          Organik Zeytin ve Zeytinyağı İçin

14 Mayıs 2013 Salı

Zeytinyagi Faydalari


zeytinyagi faydalari

Çocukların beyin gelişimini ve kemiklerinin güçlenmesini hızlandırarak başta E vitamini olmak üzere A, D, K vitaminleri içerir ve bu vitaminlerin sayesinde hücrelerin yenilenmesinde doku ve organların eskimesini geciktirmek zeytinyagi faydalari arasındadır.

Zeytinyağının en mühim hususiyetlerinden bir tanesi kalp ve damar hastalıkları üzerindeki müspet tesiridir ve aynı zamanda kalp krizi rizikosunu azalttığı gözlenmiştir.
Zayıflama diyetlerinde zeytinyağını öğünlerden çıkartmak çok önemli derecede sakıncalıdır ve yine zeytinyağının bağırsak, idrar yolları, safra kesesi gastritin giderilmesinde de etkin olarak kullanılabilirliğini unutmamak gerek.

Gençlik ve ergenlikte vücudun en çok kaliteli besine ihtiyacı olduğu dönemdir ve zeytin yağ burada iyi bir tercihtir, aynı esnada ihtiyarlıkta kalsiyum kaybını önlüyor ilavetende kemik erimesine engel oluyor.

Zeytinyagi faydalari özellikle hamilelikte, bu süreçte içerisinde bulunan yağ asitleri hücre ve sinir düzeninin oluşturulmasında çok mühim etkendir, günde iki çorba kaşığı zeytinyağı kullanmak kaydıyla oleik asitten faydalanılmalıdır.

Yüksek nispette zeytinyağı tüketen kadınların göğüs kanserine yakalanma rizikosunun daha az olduğunu gösteren bir çalışma The Archives of Internal Medicine dergisinde yayınlanmıştı.
Doktorların zeytinyağının bağırsak kanserinin başlamasını engellemek adına midedeki asitle tepkimeye girdiğini keşfetmeleri neticesinde zeytinyağının bağırsak kanserine karşı koruyucu özelliğine hayız olduğu belirlenmiştir.

Zeytinyağı mide asidini azaltarak mideyi gastrit ve ülser gibi hastalıklara karşı korurken bununla beraber safra salgısını devinime ederek, sindirimin en mükemmel duruma gelmesini gerçekleştirir.
Safra kesesinin boşalma işlemini düzenlerken safra taşı riskini azaltarak içeriğindeki klor sayesinde de böbreğin çalışmasına etkili olur ve böylece vücudun atıklardan arınmasını basitleştirir.

Bunların yanı sıra zeytinyagi faydalari arasında, beyin damarlarının sağlığına da müspet etkisi olduğu gibi yaşlanmayı önlemesi, Zeytinyağının içerdiği vitaminler sayesinde hücre yenileyici özelliklere sahip oldukları için, yaşlılık tedavisinde de kullanılmasını sayabiliriz.